Навигација

Програми

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ПЕТРОВИћ АЛАС”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскомитровачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскомитровачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „СЕЗАИ СУРОИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Албански

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Борски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „14. ОКТОБАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН ЖУЈОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АХИЛИЈЕ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски