Навигација

Програми

АУТОЛИМАР

СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОЛИМАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

АУТОЛИМАР

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9, МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

АУТОМАТИКА И СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛИМА

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства | Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Основне студије - Струковне
3 године
Град Београд
Српски
АУТОМАТИКА И СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ВОЗИЛИМА је трогодишњи програм основних струковних студија (180ЕСПБ) на Академији техничко-уметничких струковних студија Београд - Одсеку Висока школа електротехнике и рачунарства у Београду.

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Призренски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИћ” – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА – ПАРТЕШ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскопоморавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ПЕТРОВИћ АЛАС”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскомитровачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскомитровачки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА „СЕЗАИ СУРОИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Албански

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Борски округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „14. ОКТОБАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

МАШИНСКО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН ЖУЈОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

АУТОМЕХАНИЧАР

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски