Навигација

Програми

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР РУЖИЦА РИП”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Западнобачки округ
Српски

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Браничевски округ
Српски

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ НИНКОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР АЛЕКСА САВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Топлички округ
Српски

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „7. АПРИЛ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР МИЛЕНКО ХАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Златиборски округ
Српски

ПЕДИКИР И МАНИКИР

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ПЕДИКИР И МАНИКИР

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

ПЕДИКИР И МАНИКИР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

ПЕДИКИР И МАНИКИР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

ПЕДИКИР И МАНИКИР

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

ПЕДИКИР И МАНИКИР

СРЕДЊА ШКОЛА „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

ПЕДИКИР И МАНИКИР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

ПЕДИКИР И МАНИКИР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Мађарски

ПЕДИКИР И МАНИКИР (УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ – НАГЛУВИ И ГЛУВИ)

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобачки округ
Српски и Мађарски

ПЕКАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

ПЕКАР

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

ПЕКАР

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА „СТЕВАН ПЕТРОВИћ БРИЛЕ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

ПЕКАР

ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски
дуално образовање

ПЕКАР

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

ПЕКАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Борски округ
Српски