Навигација

Програми

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИћ” ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ (ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА – ГОЛУБАЦ)

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Браничевски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ОПШТИ ТИП

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Сремски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Браничевски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Румунски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ НУШИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Зајечарски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ДВАНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

ОПШТИ ТИП

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

ГИМНАЗИЈА „СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Пиротски округ
Српски

ОПШТИ ТИП

МИТРОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Сремски округ
Енглески и Српски

ОПШТИ ТИП

СРЕДЊА ШКОЛА „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ОПШТИ ТИП ГИМНАЗИЈЕ

СРЕДЊА ШКОЛА ”ВУК КАРАЏИЋ" СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Пиротски округ
Српски

ОПШТИ ТИП - СПОРТСКО ОДЕЉЕЊЕ

ГИМНАЗИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобачки округ
Мађарски

ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ ЛИЧНИХ УСЛУГА ФРИЗЕР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „КОСОВСКИ БОЖУР”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскомитровачки округ
Српски

ПАКЕР

ШКОЛА ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕћЕНОГ ВИДА „ВЕЉКО РАМАДАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
2 године
Град Београд
Српски

ПАКЕР

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
2 године
Град Београд
Српски

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Зајечарски округ
Српски

ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Косовскопоморавски округ
Српски