Навигација

Програми

МУШКИ ФРИЗЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНћАН”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА „БОЖИДАР ЂОРЂЕВИћ КУКАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

СРЕДЊА ШКОЛА МАЛИ ЗВОРНИК

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Западнобачки округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
Град Београд
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР - РЕЧНИ СМЕР

ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Град Београд
Српски

НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР - РЕЧНИ СМЕР

САОБРАћАЈНА ШКОЛА „ПИНКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ „БОЉАИ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Севернобанатски округ
Мађарски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

МАТЕМАТИЧКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Град Београд
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН ЈОВАНОВИћ ЗМАЈ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Моравички округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Шумадијски округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У МАТЕМАТИЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЖИВИ ЈЕЗИЦИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЖИВИ ЈЕЗИЦИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИћ”

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Поморавски округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЖИВИ ЈЕЗИЦИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЖИВИ ЈЕЗИЦИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ – ЖИВИ ЈЕЗИЦИ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Рашки округ
Српски

ОБДАРЕНИ УЧЕНИЦИ У ФИЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ - – ЖИВИ ЈЕЗИЦИ – ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА

Средња школа - Опште средње образовање
4 године
Јужнобачки округ
Српски