Навигација

Програми

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН ХРИСТИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Расински округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „МИОДРАГ ВАСИЉЕВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Косовскомитровачки округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА – СУБОТИЦА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Севернобачки округ
Мађарски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Косовски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „ПЕТАР КРАНЧЕВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
Сремски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Браничевски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ВУКДРАГОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Мачвански округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „ДАВОРИН ЈЕНКО”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Град Београд
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Косовскопоморавски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Нишавски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИФ МАРИНКОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Средњобанатски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД ГРБИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Колубарски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Јужнобанатски округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
4 године
Рашки округ
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТАНКОВИћ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
Град Београд
Српски

МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

Средња школа - Средње уметничко образовање
Град Београд
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пиротски округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

СРЕДЊА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобанатски округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

МУШКИ ФРИЗЕР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски