Навигација

Програми

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Севернобанатски округ
Мађарски

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовскопоморавски округ
Српски

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

МАШИНСКА ШКОЛА ПРИШТИНА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовски округ
Српски

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ АХИЛИЈЕ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

МЕХАНИЧАР ГРЕЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски
дуално образовање

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Колубарски округ
Српски
дуално образовање

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА ШКОЛА ”ВУК КАРАЏИЋ" СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пиротски округ
Српски

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски
дуално образовање

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
Сремски округ
Српски
дуално образовање

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње уметничко образовање
Сремски округ
Српски
дуално образовање

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски
дуално образовање

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА ШКОЛА „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски
дуално образовање

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА ШКОЛА „ЛУКИЈАН МУШИЦКИ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Мађарски
дуално образовање

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски
дуално образовање

МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕТА НИКОЛИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Шумадијски округ
Српски
дуално образовање

МЕХАНИЧАР ОПТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ БЕОГРАД

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

МЕХАНИЧАР ПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

МАШИНСКА ШКОЛА „КОСМАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

МЕХАНИЧАР ТЕКСТИЛНИХ МАШИНА

ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

МЕХАНИЧАР ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски