Навигација

Програми

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Борски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КУВАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ЈОВАН ТРАЈКОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Средњобанатски округ
Мађарски

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

КУВАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ВАСИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

КУВАР

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски
дуално образовање

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Поморавски округ
Српски

КУВАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „БОШКО КРСТИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

КУВАР

КУРШУМЛИЈСКО-ПОДУЈЕВСКА ЕКОНОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Топлички округ
Српски
дуално образовање

КУВАР

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Борски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКА ШКОЛА „СТАНА МИЛАНОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И МАШИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Браничевски округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Топлички округ
Српски

КУВАР

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Град Београд
Српски

КУВАР

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Мађарски

КУВАР

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јужнобачки округ
Српски

КУВАР

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски