Навигација

Програми

ВИБРО-АКУСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Универзитет у Новом Саду

Мастер студије - Академске
1 година
Јужнобачки округ
Српски
ВИБРО-АКУСТИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО је једногодишњи програм мастер академских студија (60ЕСПБ) на Универзитету у Новом Саду у Новом Саду.

ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (5 МОДУЛА)

Факултет примењених уметности | Универзитет уметности у Београду

Мастер студије - Академске
1 година
Град Београд
Српски
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (5 МОДУЛА) је једногодишњи програм мастер академских студија (60 ЕСПБ) на Факултету примењених уметности у Београду.

ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (5 МОДУЛА)

Факултет примењених уметности | Универзитет уметности у Београду

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Српски
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ (5 МОДУЛА) је четворогодишњи програм основних академских студија (240ЕСПБ) на Факултету примењених уметности у Београду.

ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

Факултет савремених уметности | Универзитет Привредна академија

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Факултету савремених уметности у Београду.

ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ, АНИМАЦИЈА И ГЕЈМ АРТ

Факултет драмских уметности | Универзитет уметности у Београду

Основне студије - Академске
4 године
Град Београд
Српски
ВИЗУЕЛНИ ЕФЕКТИ, АНИМАЦИЈА И ГЕЈМ АРТ је четворогодишњи програм основних академских студија (240 ЕСПБ) на Факултету драмских уметности у Београду.

ВИНОГРАДАР – ВИНАР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ ТРИФУН” СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Расински округ
Српски

ВИНОГРАДАР – ВИНАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИћ МИХИЗ”

Средња школа - Средње стручно образовање
4 године
Сремски округ
Српски

ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО

Универзитет у Новом Саду

Мастер студије - Академске
3 семестра
Јужнобачки округ
Српски
ВИНОГРАДАРСТВО И ВИНАРСТВО је тросеместрални програм мастер академских студија (90ЕСПБ) на Универзитету у Новом Саду у Новом Саду.

ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ

Универзитет уметности у Београду

Докторат - Академске
3 године
Град Београд
Српски
ВИШЕМЕДИЈСКА УМЕТНОСТ је трогодишњи програм докторских академских студија (180ЕСПБ) на Универзитету уметности у Београду у Београду.

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ДРАГИ ПОПОВИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Сремски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ГРАЂЕВИНСКО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Косовски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Нишавски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Пчињски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Јабланички округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Зајечарски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Борски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ЕЛЕКТРО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Рашки округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

МАШИНСКО-САОБРАћАЈНА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Моравички округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Расински округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Мачвански округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИћ”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Златиборски округ
Српски

ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „ГОША”

Средња школа - Средње стручно образовање
3 године
Подунавски округ
Српски