Навигација

Установе

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Београд

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Београд
Београд

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Суботица

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Суботица
Суботица

Правни факултет за привреду и правосуђе - jeдиница ван седишта, Шабац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Шабац
Шабац

Универзитет Едуконс - jeдиница ван седишта, Неготин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Неготин
Неготин

Универзитет Едуконс - jeдиница ван седишта, Свилајнац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Свилајнац
Штрпце

Универзитет Едуконс - jeдиница ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Универзитет Сингидунум - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Универзитет Сингидунум - jeдиница ван седишта, Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Универзитет Унион - Никола Тесла - jeдиница ван седишта, Панчево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Панчево
Београд

Универзитет Унион - Никола Тесла - jeдиница ван седишта, Сурдулица

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Сурдулица
Штрпце

Универзитет Унион - Никола Тесла - jeдиница ван седишта, Трстеник

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Трстеник
Трстеник

Учитељски факултет - jeдиница ван седишта, Вршац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Вршац
Вршац

Факултет за биофарминг

Бачка Топола
Бачка Топола

Факултет за градитељски менаџмент

Београд
Београд

Факултет за екологију и заштиту животне средине

Београд
Београд

Факултет за економију и инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Лесковац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Лесковац
Лесковац

Факултет за економију и инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Пожаревац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Пожаревац
Пожаревац

Факултет за економију и политичке науке (без својства правног лица)

Факултет за економију и политичке науке без својства правног лица, Београд
Београд

Факултет за инжењерски менаџмент - jeдиница ван седишта, Врање

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Врање
Врање

Факултет за информационе технологије

Београд
Београд

Факултет за компјутерске науке

Београд
Београд

Факултет за међународну економију - jeдиница ван седишта, Ваљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица Факултет за пословну економију, Ваљево
Ваљево

Факултет за менаџмент - jeдиница ван седишта, Пожаревац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица Факултет за пословне студије, Пожаревац
Пожаревац

Факултет за менаџмент некретнина

Београд
Београд