Навигација

Установе

Факултет

НазивГрад

Факултет за менаџмент

Сремски Карловци
Сремски Карловци

Факултет техничких наука

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Стоматолошки факултет

Панчево
Панчево

Факултет за пословно индустријски менаџмент

Младеновац
Београд

Факултет уметности

Ниш
Ниш

Рачунарски факултет

Београд
Београд

Правни факултет

Београд
Београд

Факултет за стране језике

Београд
Београд

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за услужни бизнис

Сремска Каменица
Нови Сад

Војномедицинска академија - Медицински факултет

Београд
Београд

Факултет за хотелијерство и туризам

Врњачка Бања
Врњачка Бања

Нова академија уметности

Београд
Београд

Београдска банкарска академија - Факултет за банкарство, осигурање и финансије

Београд
Београд

Биолошки факултет

Београд
Београд

Европски универзитет, Интегрисани фармацеутски факултет

Нови Сад
Нови Сад

Економски факултет

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Пољопривредни факултет

Зубин Поток
Зубин Поток

Природно-математички факултет

Косовска Митровица
Косовска Митровица

Учитељски факултет на мађарском наставном језику

Суботица
Суботица

Факултет за дипломатију и безбедност

Београд
Београд

Факултет за европске правно-политичке студије

Нови Сад
Нови Сад

Факултет за инжењерски менаџмент

Београд
Београд

Факултет за културу и медије

Београд
Београд

Факултет за машинство и грађевинарство

Краљево
Краљево