Навигација

Установе

Средња школа

НазивГрад

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИћ”

Ковин

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ЕКОНОМИЈУ ,,УТЕ“

Београд

Средња стручна школа "Захарија Стефановић Орфелин"

Београд

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Кикинда

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛУТИН БОЈИћ”

Трговиште

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „РАДИВОЈ УВАЛИћ”

Бачка Паланка

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА

Београд

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Сомбор

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

Лебане

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Тител

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”

Рума

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Кула

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Сремска Митровица

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРЕШЕВО”

Srednja tehnička škola Preševo
Прешево

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ШИНКОВИћ ЈОЖЕФ”

Бачка Топола

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Београд

СРЕДЊА ШКОЛА

Лесковац

СРЕДЊА ШКОЛА

Београд

СРЕДЊА ШКОЛА

Београд

СРЕДЊА ШКОЛА

Крупањ

СРЕДЊА ШКОЛА

Звечан

СРЕДЊА ШКОЛА

Нова Варош

СРЕДЊА ШКОЛА

Лапово

СРЕДЊА ШКОЛА

Варварин

СРЕДЊА ШКОЛА

Коцељева