Навигација

Установе

Средња школа

НазивГрад

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Лесковац

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Липљан

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Бач

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Бачка Топола

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ”

Вршац

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА – ЛЕПИНА

Липљан

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА – ПАРТЕШ

Липљан

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА – ДЕЛАТНОСТ ВАН СЕДИШТА – РАНИЛУГ

Липљан

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИћ”

Панчево

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА ПРИШТИНА – ЛЕШАК

Лепосавић

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „РАДОШ ЈОВАНОВИћ СЕЉА”

Прокупље

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ВАЉЕВО

Ваљево

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ЉУБО МИћИћ”

Пожега

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПКБ

Београд

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „РАЈКО БОСНИћ”

Неготин

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „СОЊА МАРИНКОВИћ”

Пожаревац

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА – ФУТОГ

Нови Сад

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ШУМАТОВАЦ”

Алексинац

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Рековац

ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА СВИЛАЈНАЦ

Свилајнац

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ”

Кањижа

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Београд

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ РАДИћ”

Краљево

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИћ”

Сурдулица

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА ШКОЛА

Владимирци