Навигација

Установе

Средња школа

НазивГрад

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА „СТЕВАН СИНЂЕЛИћ”

Врање

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА

Сомбор

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА „СТЕВАН ПЕТРОВИћ БРИЛЕ”

Рума

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Кула

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Крагујевац

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Пирот

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА

Ниш

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „4. ЈУЛИ”

Врбас

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИћ МИХИЗ”

Ириг

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „БРАНКО РАДИЧЕВИћ”

Рума

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИћ”

Ковин

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И ЕКОНОМИЈУ ,,УТЕ“

Београд

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

Кикинда

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „МИЛУТИН БОЈИћ”

Трговиште

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „РАДИВОЈ УВАЛИћ”

Бачка Паланка

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА

Београд

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Сомбор

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

Лебане

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ”

Тител

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО БРЗАК УЧА”

Рума

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Кула

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Сремска Митровица

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРЕШЕВО”

Srednja tehnička škola Preševo
Прешево

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ШИНКОВИћ ЈОЖЕФ”

Бачка Топола

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА

Београд