Навигација

Установе

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Факултет за компјутерске науке

Београд
Београд

Факултет за међународну економију - jeдиница ван седишта, Ваљево

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица Факултет за пословну економију, Ваљево
Ваљево

Факултет за менаџмент, јединица у Пожаревцу

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Пожаревац
Пожаревац

Факултет за менаџмент некретнина

Београд
Београд

Факултет за пословне студије - јединица ван седишта, Вршац

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица Факултет за пословне студије, Вршац
Вршац

Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић - jeдиница ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Факултет за право, безбедност и менаџмент "Константин Велики" - jeдиница ван седишта, Београд

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Београд
Београд

Факултет за предузетнички бизнис

Београд
Београд

Факултет техничких наука (ван седишта установе) Инђија

Инђија
Инђија

Факултет техничких наука (ван седишта установе) Лозница

Лозница
Лозница

Фармацеутски факултет - јединица ван седишта, Ниш

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Ниш
Ниш

Висока школа

НазивГрад

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Нови Сад
Нови Сад

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Кикинда
Кикинда

Висока техничка школа струковних студија

Нови Сад
Нови Сад

Висока техничка школа струковних студија

Зрењанин
Зрењанин

Висока школа техничких струковних студија у Чачку

Чачак
Чачак

Висока техничка школа струковних студија

Суботица
Суботица

Висока пословна школа струковних студија "Проф. Др. Радомир Бојковић"

Крушевац
Крушевац

Висока школа Академија Српске Православне Цркве за уметност и консервацију

Београд
Београд

Висока пословна школа струковних студија

Нови Сад
Нови Сад

Спортска академија

Београд
Београд

Висока спортска и здравствена школа струковних студија

Београд
Београд

Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“

Београд
Београд

Висока пословна школа струковних студија Чачак

Чачак
Чачак

Висока струковна школа - Интернационални центар за професионалне студије - ИЦЕПС

Београд
Београд