Навигација
Матична установаТопличка академија струковних студија
ВрстаОдсек/департман/јединица
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаТоплички округ
Акредитација

Последња акредитација: 2018. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године.

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока пословна школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Димитровград

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Димитровград
Димитровград

Висока пословна школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Јагодина

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Јагодина
Јагодина

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ПОРЕЗИ И ЦАРИНАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ТУРИЗАМСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Званична веб презентација институције
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)
 

Топличка академија струковних студија

Одсек за пословне студије Блаце

https://vpsblace.edu.rs
Краља Петра 1
18420 Блаце
+381(0)27/371-377
+381(0)27/373-849
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d
  • Youtube 2302ccdf08431d2dc9ce66a9ea9e7606a972e786388cfba2922a92af3bdc5d97