Навигација
ВрстаСредња школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
Акредитација

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАРСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ГЕОДЕТСКИ ТЕХНИЧАР – ГЕОМЕТАРСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАРСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ХИДРОГРАДЊУСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНАСредње стручно образовањеСредња школа3 годинеСрпски
МОДЕЛАР ОДЕЋЕСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
МОДНИ КРОЈАЧСредње стручно образовањеСредња школа3 годинеСрпски
ОПЕРАТЕР ОСНОВНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВАСредње стручно образовањеСредња школа3 годинеСрпски
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМСредње стручно образовањеСредња школа3 годинеСрпски
СТОЛАРСредње стручно образовањеСредња школа3 годинеСрпски
ТАПЕТАР - ДЕКОРАТЕРСредње стручно образовањеСредња школа3 годинеСрпски
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ОДЕЋЕСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ТЕХНИЧАР ЗА ГРАФИЧКУ ПРИПРЕМУСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДАСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРАСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ТЕХНИЧАР ШТАМПЕСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ФОТОГРАФСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски
ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАРСредње стручно образовањеСредња школа4 годинеСрпски

Извор информација: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ АЈНШТАЈН”

http://mmaricajnstajn.edu.rs
ГАГАРИНОВА 1, НОВИ САД
21000 Нови Сад
021/443-444