Навигација

Државни Универзитет у Новом Пазару

Нови Пазар

ВрстаУниверзитет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаРашки округ
Година оснивања2006
Акредитација

Последња акредитација: 2018. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2013, 2008. године

Контакт за стране студенте
+381(0)20/317-752

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АГРОНОМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
БИОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГРАЂЕВИНАРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЕКОНОМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЗДРАВСТВЕНА НЕГАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАТИКА-МАТЕМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МАТЕМАТИКА-ФИЗИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПРАВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПСИХОЛОГИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РЕХАБИЛИТАЦИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХЕМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
БИОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГРАЂЕВИНАРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕКОНОМИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НАСЕЉААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА ЗА РАЗВОЈ ЈАВНОГ СЕКТОРА АкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАТИКА-МАТЕМАТИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАТЕМАТИКА-ФИЗИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МЕХАТРОНИКА НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРАВОАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПСИХОЛОГИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РЕХАБИЛИТАЦИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ХЕМИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
БИОЛОГИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
РАЧУНАРСКА ТЕХНИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
СПОРТ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
АРХИТЕКТУРААкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаЕнглески и Српски
МАТЕМАТИКААкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИКАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Државни Универзитет у Новом Пазару

www.np.ac.rs
Вука Караџића бб
36300 Нови Пазар
+381(0)20/317-752