Навигација

 

 

 

Матична установаБеоградска академија пословних и уметничких струковних студија
ВрстаОдсек/департман/јединица
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаГрад Београд
Година оснивања1956
Акредитација

Последња акредитација: 2012. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета.
Претходни циклус акредитације: 2007. године.

 

 

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек пословних и информатичких студија - jeдиница ван седишта, Нова Варош

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нова Варош
Нова Варош

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек пословних и информатичких студија - jeдиница ван седишта, Сремска Митровица

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Сремска Митровица
Сремска Митровица

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек пословних и информатичких студија - jeдиница ван седишта, Чачак

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Чачак
Чачак

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЈАВНА УПРАВАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ЈАВНА УПРАВАСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈАСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ЈАВНА УПРАВА, ПОРЕСКИ И ЦАРИНСКИ СИСТЕМИСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
РАЧУНОВОДСТВО, КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија - Одсек пословних и информатичких студија

https://www.bpa.edu.rs
Краљице Марије 73
11000 Београд
+381(0)11/304-2300
+381(0)11/242-4069