Navigacija

IAESTE konkurs za studentske stručne prakse i usavršavanje u inostranstvu tokom 2024. godine

Organizacija IAESTE Srbija raspisala je konkurs za stručne prakse u inostranstvu tokom 2024. godine, koji je namenjen studentima završnih godina fakulteta. Lista fakulteta obuhvaćenih konkursom, kao i dodatne informacije o uslovima i sugestijama za popunjavanje konkursa dostupne su na zvaničnom sajtu IAESTE Srbija.

Prijave se podnose elektronski, putem linka, a prijavu je neophodno dostaviti do 24. decembra 2023. godine. Podaci sa zvaničnog IAESTE sajta naglašavaju da,  u slučaju odlaska na stručnu praksu, studenti pokrivaju troškove transporta, moguće troškove konkursa i troškove izdavanja vize ukoliko to bude potrebno.

Kandidati treba da imaju status studenta u ovoj školskoj godini, a neophodno je i da im je prosečna ocena od početka studija veća od  7,50, da nisu stariji od 28 godina, kao i da vladaju engleskim, nemačkim ili španskim jezikom.

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) je nezavisna i neprofitna organizacija osnovana 1948. godine, sa ciljem organizovanja stručnih praksi za studente.