Navigacija

Konkurs Vlade Rumunije za stipendije stranim studentima za 2023/2024. godinu

Vlada Rumunije raspisala je konkurs za dodelu stipendija za osnovne, master i doktorske studije u toj zemlji u akademskoj 2023/2024. godini. Konkurs je namenjen kandidatima koji nisu državljani država članica Evropske unije, uključujući i državljane Republike Srbije, a rok za prijavu je 1. mart 2023. godine.

Kandidatima na osnovnim i master studijama se nudi mogućnosti studiranja isključivo na rumunskom jeziku. Za sve stipendiste koji ne vladaju rumunskim jezikom biće organizovan jednogodišnji, pripremni kurs rumunskog. Studenti doktorskih studija mogu studirati i na drugom jeziku, u dogovoru sa visokoškolskom ustanovom. Kandidati koji žele da studiraju medicinu, farmaciju i stomatologiju nemaju pravo da se prijave na konkurs.

Stipendija pokriva plaćenu školarinu, smeštaj u studentskom domu, mesečni džeparac, zdravstveno osiguranje i besplatno izdavanje studentske vize.

Sve prijave se vrše preko onlajn platforme, koja je dostupna na engleskom i francuskom jeziku. Za prijavu na konkurs neophodno je dostaviti diplomu srednje škole ili prethodnog ciklusa studija (ili potvrdu o diplomiranju), transkript ocena, izvod iz matične knjige rođenih, kopiju prve tri stranice pasoša, biografiju i dokaz o poznavanju jezika. Sva dokumentacija mora biti prevedena na engleski, španski, francuski ili rumunski.

Dodatne informacije o načinu apliciranja, uslovima i neophodnoj dokumentaciji možete pronaći na sajtu programa.

Rok za prijavu je 1. mart. 2023. Rezultati selekcije biće dostavljeni putem elektronske pošte svim prijavljenima, najkasnije 15. jula 2023. godine.