Navigacija

Otvoren prvi konkursni rok za upis na osnovne i integrisane studije u Republici Srbiji za akademsku 2022/2023 godinu

Prvi konkursni rok za upis na osnovne i integrisane studije u Srbiji u akademskoj 2022/2023. godini biće otvoren od sredine juna do sredine jula, a u toku istog perioda je planirano i održavanje prijemnih ispita za upis na visokoškolske ustanove (VŠU) u Srbiji. Detaljne informacije o rokovima za predaju dokumenata, kao i datumima prijemnih ispita i upisa na programe osnovnih i integrisanih studija je moguće naći na veb-stranicama VŠU. Budući da konkurse za upis raspisuju fakulteti i visoke škole, radi dobijanja dodatnih informacija u vezi sa upisom je potrebno obratiti se željenoj ustanovi ili posetiti njenu veb-stranicu. Kontakt informacije i linkove moguće je pronaći u bazi obrazovnih mogućnosti obrazovanje.rs.

Pored toga, na sajtu obrazovanje.rs je moguće vršiti pretragu VŠU i programa osnovnih i integrisanih studija koje one nude, a upotrebom filtera je moguće suziti pretragu na ustanove ili programe koje odgovaraju zadatim parametrima. 

Pravo na upis na VŠU u Srbiji imaju sva lica sa položenom opštom, stručnom ili umetničkom maturom, to jest, lica koja su završila četvorogodišnju opštu, stručnu ili umetničku školu. Diplomu stečenog srednjeg obrazovanja je potrebno priložiti u okviru konkursne dokumentacije za upis na VŠU. 

Drugi konkursni rok za upis na programe osnovnih i integrisanih studija za narednu akademsku godinu će biti otvoren od kraja avgusta do početka septembra, s tim što će broj dostupnih mesta za upis biti manji nego u prvom konkursnom roku. Pored toga, treba imati u vidu da je moguće da pojedini studijski programi neće biti dostupni za konkurisanje, usled popunjavanja kvote u prvom konkursnom roku. 

Konkursni rokovi za upis na master i doktorske studije za narednu akademsku godinu će biti otvoreni od oktobra do novembra. Programe master i doktorskih studija, kao i VŠU koje ih nude je takođe moguće pretraživati na sajtu obrazovanje.rs, a pretragu je moguće suziti korišćenjem filtera.