Navigacija

Konkurs za studentske stipendije za nedostajuća zanimanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) raspisalo je Konkurs za dodelu 250 studentskih stipendija za studente druge i treće godine osnovnih studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja za školsku 2019/2020. godinu. Tekst konkursa sa prijavnom dokumentacijom, kriterijumima i postupkom izbora, dostupan je na stranici MPNTR posvećenoj učeničkim i studentskim kreditima i stipendijama.

Rok za prijave je 30. novembar 2019. godine. 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti koji se školuju za zanimanja koja su u konkursom označena kao deficitarna, i to sa Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Potrebno je da su kandidati upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na drugu ili treću godinu osnovnih studija, da su finansirani iz budžeta Republike Srbije, van radnog odnosa, da su državljani Republike Srbije i imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da nisu gubili nijednu godinu kao i da imaju položene sve ispite iz prethodnih godina studija i prosečnu ocenu najmanje 7,50.

Prijave se podnose Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na adresu Nemanjina 22-26, sa naznakom: ,,Stipendije za nedostajuća zanimanja”, a skeniranu dokumentaciju treba proslediti i elektronskom poštom, na adresu: inicijalnoobrazovanje@mpn.gov.rs