Навигација

Установе

Средња школа

НазивГрад

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИћ”

Суботица

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН ЖУЈОВИћ”

Горњи Милановац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „КОЛУБАРА”

Београд

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ АЈНШТАЈН”

Нови Сад

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНКО ВЕРКИћ НЕША”

Пећинци

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕТА НИКОЛИћ”

Аранђеловац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАИЛО ПЕТРОВИћ АЛАС”

Косовска Митровица

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН”

Инђија

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Шид

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Сурдулица

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Велика Плана

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Медвеђа

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”, ОБИЛИћ – ПРИЛУЖЈЕ

Обилић

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НОВИ БЕОГРАД

Београд

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИћ”

Нови Сад

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИћ”

Алексинац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДЕ МЕТАЛАЦ”

Лесковац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „РАДОЈЕ ЉУБИЧИћ”

Ужице

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „САВА МУНћАН”

Бела Црква

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Апатин

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИћ”

Црна Трава

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА”

Пожаревац

ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ

Уб

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Сјеница

ТЕХНОАРТ БЕОГРАД – ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ

Београд