Навигација

Природно-математички факултет

Нови Сад

Матична установаУниверзитет у Новом Саду
ВрстаФакултет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
Година оснивања1969
Акредитација

Последња акредитација: 2019. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.

Претходни циклуси акредитације: 2013, 2008. године.

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
БИОХЕМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГЕОГРАФИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ГЕОИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАРАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ИНФОРМАТИКААкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
ОПТОМЕТРИЈАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКААкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПРОФЕСОР ФИЗИКЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕАкадемскеОсновне студије3 годинеСрпски
ТУРИЗАМАкадемскеОсновне студије4 годинеЕнглески и Српски
ФИЗИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХЕМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХЕМИЈА - КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
БИОХЕМИЈAАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГЕОГРАФИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ИНФОРМАТИКААкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАСТЕР БИОЛОГАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАСТЕР ЕКОЛОГАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МАТЕМАТИКААкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
НАСТАВА ИНФОРМАТИКЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКААкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
ПРИМЕЊЕНА МАТЕМАТИКА: НАУКА О ПОДАЦИМААкадемскеМастер студије2 годинеЕнглески и Српски
ПРОФЕСОР ГЕОГРАФИЈЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕАкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
ПРОФЕСОР ФИЗИКЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РАЧУНАРСКЕ НАУКЕАкадемскеМастер студије2 годинеСрпски
РЕПРОДУКТИВНА БИОЛОГИЈААкадемскеМастер студије3 семестраЕнглески и Српски
ТУРИЗАМАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
УПРАВЉАЊЕ КУЛТУРНИМ ТУРИЗМОМ И КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМАкадемскеМастер студије1 годинаЕнглески и Српски
ФИЗИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ХЕМИЈА СА 4 МОДУЛААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
БИОЛОШКЕ НАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
БИОХЕМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ГЕОНАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ГЕОНАУКЕ - ТУРИЗАМАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ДОКТОР НАУКА - ГЕОГРАФСКЕ НАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ДОКТОРСКА ШКОЛА МАТЕМАТИКЕАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
ЕКОЛОШКЕ НАУКЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ИНФОРМАТИКААкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
МАТЕМАТИКAАкадемскеДокторат3 годинеЕнглески и Српски
МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДНИХ НАУКА (БИОЛОГИЈЕ, ХЕМИЈЕ, ФИЗИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ), МАТЕМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ФИЗИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ХЕМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ДВОПРЕДМЕТНА НАСТАВА ПРИРОДНИХ, РАЧУНАРСКИХ НАУКААкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
МАСТЕР ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
МАСТЕР ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКEАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
МАСТЕР ПРОФЕСОР ФИЗИКЕАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски
НАСТАВА ХЕМИЈЕАкадемскеИнтегрисане студије5 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

www.pmf.uns.ac.rs
Трг Доситеја Обрадовића 3
21000 Нови Сад
+381(0)21/455-630
+381(0)21/455-662
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d