Навигација

Пољопривредни факултет

Нови Сад

Матична установаУниверзитет у Новом Саду
ВрстаФакултет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаЈужнобачки округ
Година оснивања1954
Акредитација

Последња акредитација: 2020. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије
Претходна акредитација: 2013. и 2008 године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АГРОЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АГРОЕКОНОМИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АГРОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АГРОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ВОЋАРСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО И ХОРТИКУЛТУРААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
СТОЧАРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ФИТОМЕДИЦИНААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ХОРТИКУЛТУРААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ШУМАРСТВОАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АГРОЕКОНОМИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (2 МОДУЛА)АкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГАЈЕЊЕ ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГАЈЕЊЕ ЊИВСКИХ БИЉАКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ГЕНЕТИКА, ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ БИЉАКА И СЕМЕНАРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЗЕМЉИШТЕ, БИЉКА И ГЕНЕТИКА (СА 9 МОДУЛА)АкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЗЕМЉИШТЕ И ИСХРАНА БИЉАКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МЕНАЏМЕНТ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ У ДУНАВСКОМ РЕГИОНУАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ОРНАМЕНТАЛНА ХОРТИКУЛТУРААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПРЕЦИЗНА ПОЉОПРИВРЕДААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
СТОЧАРСТВОАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ФИТОМЕДИЦИНААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ХОРТИКУЛТУРААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
АГРОЕКОНОМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
АГРОНОМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНААкадемскеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНААкадемскеИнтегрисане студије6 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Универзитет у Новом Саду

Пољопривредни факултет

http://polj.uns.ac.rs
Трг Доситеја Обрадовића 8
21000 Нови Сад
+381(0)21/450-355
  • Facebook 6cb815ccc86a3a72a235d6529a6cd8516771bcb850edd1e308f02a70e0280d4d