Навигација

Економски факултет у Суботици

Суботица

Матична установаУниверзитет у Новом Саду
ВрстаФакултет
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаСевернобачки округ
Година оснивања1960
Акредитација

Последња акредитација: 2014. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета
Претходни циклус акредитације: 2008. године

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Економски факултет, Суботица - ван седишта установе, Бујановац

Бујановац
Бујановац

Економски факултет у Суботици - jeдиница ван седишта, Нови Сад

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Нови Сад
Нови Сад

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И АГРОБИЗНИСАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ЕВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИСАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МАРКЕТИНГАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
МЕНАЏМЕНТАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКАСтруковнеОсновне студије4 годинеСрпски
ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ТРГОВИНААкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕАкадемскеОсновне студије4 годинеСрпски
АГРАРНА ЕКОНОМИЈА И АГРОБИЗНИСАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕВРОПСКА И МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА И БИЗНИСАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЛОГИСТИКА СИСТЕМА У ЕКОНОМИЈИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски и Словеначки
МАРКЕТИНГАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
МЕНАЏМЕНТАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ТРГОВИНААкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕАкадемскеМастер студије1 годинаСрпски
ЕКОНОМИЈААкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТАкадемскеДокторат3 годинеСрпски
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКААкадемскеДокторат3 годинеСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Водич за студенте Комисије за акредитацију и проверу квалитета

Универзитет у Новом Саду

Економски факултет у Суботици

www.ef.uns.ac.rs
Сегедински пут 9 - 11
24000 Суботица
+381(0)24/628-080