Навигација

Академија техничких струковних студија Београд

Београд

Академија техничких струковних студија Београд – АТССБ основана је Одлуком Владе Републике Србије 05 број 022-8045/2019 од 29.08.2019. године.
Одлуком Владе Републике Србије основана је нова високошколска установа спајањем четири високе школе струковних студија са вишедеценијским искуством рада у образовању.

Данас Академију чине четири одсека:

  • Одсек Београдска политехника,
  • Одсек Компјутерско-машинско инжењерство,
  • Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите,
  • Одсек Примењене инжењерске науке.

Академија у обављању делатности обједињује образовни, примењено-истраживачки рад као део јединственог процеса високог образовања.
Делатност Академије је остваривање високог образовања кроз струковне студије првог и другог степена, у оквиру акредитованих студијских програма.
Академија у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота, ван оквира студијских програма, као и друге послове којима се комерцијализују резултати стручног, научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.

ВрстаАкадемија струковних студија
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаГрад Београд
Година оснивања2019
Акредитација

Последња акредитација: 2021. године - Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије.

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Одсек Београдска политехника

Београд
Београд

Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите

Земун
Београд

Одсек компјутерско-машинско инжењерство

Београд
Београд

Одсек Примењене инжењерске науке

Пожаревац
Пожаревац

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ДИГИТАЛНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА СтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ДИЗАЈН КОРИСНИЧКОГ ИНТЕРФЕЈСА СтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА СтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРАСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (4 МОДУЛА)СтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МЕХАТРОНИКАСтруковнеОсновне студије3 годинеЕнглески и Српски
МРЕЖНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ОДРЖИВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРЕХРАМБЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКАСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ИНДУСТРИЈА 4.0СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ОД КАТАСТРОФАЛНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРАСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТАСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО (4 МОДУЛА)СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ПРЕХРАМБРЕНА ТЕХНОЛОГИЈА СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ФИТОМЕДИЦИНАСтруковнеМастер студије2 годинеСрпски

Извор информација:

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)
Званична веб презентација институције

Академија техничких струковних студија Београд

https://atssb.edu.rs
Катарине Амброзић 3
11000 Београд
+381(0)11 64 10 990