Навигација
Матична установаАкадемија струковних студија Шумадија
ВрстаОдсек/департман/јединица
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаРасински округ
Година оснивања1962
Акредитација

Последња акредитација: 2017. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета.
Претходни циклус акредитације: 2012, 2007. године.

Одсек/департман/јединица

НазивГрад

Висока техничка машинска школа струковних студија - јединица ван седишта Прибој

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Прибој
Прибој

Висока техничко-машинска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Бор

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Бор
Бор

Висока техничко-машинска школа струковних студија - jeдиница ван седишта, Тутин

Високошколска јединица ван седишта установе без својства правног лица, Тутин
Тутин

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ СтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ПРОИЗВОДНО-ПРИВРЕДНО МАШИНСТВОСтруковнеОсновне студије3 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СтруковнеМастер студије2 годинеСрпски
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
РЕГУЛИСАЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски
ХИДРАУЛИКА, ПНЕУМАТИКА И ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИСтруковнеСпецијалистичке студије1 годинаСрпски

Извор информација:

Интернет презентација институције
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ)

Академија струковних студија Шумадија

Академија струковних студија Шумадија - Одсек Трстеник

http://ts.asss.edu.rs
Радоја Крстића 19
 37240 Трстеник
 +381(0)37/714-121