Navigacija

Stipendija Univerziteta u Ženevi u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Ženevi za akademsku 2023/2024. godinu

Otvoren je poziv Univerziteta u Ženevi u saradnji sa Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Ženevi za stipendirano studiranje na master programu Master of Advances Studies in European and International Governance (MEIG) na Univerzitetu u Ženevi u Švajcarskoj u akademskoj 2023/2024. godini, na koji se mogu prijaviti i kandidati iz Srbije. Rok za prijavu je 15. februar 2023. godine.

Sve informacije o ovoj stipendiji i studijskom programu dostupne su na sajtu MEIG. Osnovni tekst konkursa, uslovi koje kandidati treba da ispune i uputstvo za prijavljivanje dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvete Republike Srbije. Prijavljivanje se vrši tako što se sva tražena dokumentacija pošalje na mejl meig@unige.ch, prema instrukcijama koje se nalaze u prilogu na sajtu Ministarstva prosvete ili slanjem celokupne dokumentacije do 15. februara 2023. godine na sledeću adresu: Master of Advances Studies in European and International Governance, MEIG Programme, Centre d’etudes juridiques europeennes Universite de Geneve; 40, Bd du Pont d’Arve, CH-1211 Geneve 4 Switzerland.

U ovom konkursnom roku stipendije će se dodeljivati do popunjavanja slobodnih mesta na pomenutom programu master studija.