Navigacija

Stipendije Vlade Rumunije za akademsku 2021/2022. godinu

Vlada Rumunije raspisala je konkurs za dodelu stipendija za osnovne, master i doktorske studije u akademskoj 2021/2022. godini. Konkurs je namenjen kandidatima koji nisu državljani država članica Evropske unije. Kandidatima na osnovnim i master studijama se nudi mogućnosti studiranja isključivo na rumunskom jeziku, dok studenti doktorskih studija mogu studirati i na nekom drugom jeziku. Za sve kandidate koji ne vladaju rumunskim jezikom biće organizovan jednogodišnji, pripremni kurs rumunskog.

Važno je istaći da kandidati koji žele da studiraju medicinu, farmaciju i stomatologiju nemaju pravo da se prijave na konkurs. Stipendija pokriva plaćenu školarinu, smeštaj i mesečni džeparac koji se razlikuje u zavisnosti od nivoa studija. Kandidati su u obavezi da samostalno snose putne i dodatne troškove. Prijavne formulare i dodatne informacije o načinu apliciranja, uslovima i neophodnoj dokumentaciji možete pronaći na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rumunije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije prikuplja i prosleđuje prijave kandidata iz Srbije. Potrebno je da se celokupna prijavna dokumentacija, uključujući i popunjeni prijavni formular (apendiks 1), pošalje na sledeću adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, 6. sprat, krilo C, kancelarija 24 – sa naznakom „Za stipendije Vlade Rumunije za 2021/2022. godinu“. Rok za dostavljanje dokumentacije Ministarstvu je 16. april 2021. godine.