Navigacija

Upis

„Šta nakon mature?“ - Aktivnosti podrške učenicima završnih razreda

Fondacija Tempus, u sklopu aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance i Europass mreže i Info centra organizuje aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji biraju sledeći nivo školovanja - srednju školu, odnosno fakultet ili visoku školu. U sličnim aktivnostima koje se održavaju od  2018. godine, učestvovalo je preko 3000 učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnika i roditelja iz različitih gradova naše zemlje.

Aktivnosti dodatne podrške učenicima uključuju:

 • Vebinare na teme izbora studijskog programa/srednje škole i savladavanja treme na prijemnom/završnom ispitu:

Teme vebinara:

 • „Šta nakon srednje škole? Koraci u donošenju odluke o izboru studijskog programa“
 • „Izbor srednje škole“ 
 • „Kako savladati tremu pred prijemni/završni ispit?“
 • „Prepoznaj svoje veštine i interesovanja“
 • „Upoznaj zanimanja“
 • „Istraži svoje karijerne opcije“
 • „Kako napisati dobar CV?“

 

 • Individualne konsultacije – onlajn razgovori sa psihologom putem skajpa nakon kojih učenici mogu da steknu jasniju sliku gde se nalaze u procesu donošenja odluke o nastavku školovanja i formiraju plan aktivnosti za dalje sprovođenje odluke. Napomena: Termini za novi ciklus individualnih konsultacija očekuju se uskoro, o čemu ćete biti naknadno obavešteni putem ovog veb-sajta.

 

 • Vebinar za roditelje na temu „Kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja“ na kom će roditelji imati priliku da saznaju za koje korake u izboru srednje škole / studijskog programa / zanimanja je posebno važna njihova podrška i na koji način mogu da podrže svoju decu u pripremi završnog/prijemnog ispita.

 

Učenici i roditelji mogu da se prijave samostalno za prisustvo određenom vebinaru ili onlajn radionici popunjavanjem registracionog formulara. Raspored termina i prijavni formulari se nalaze u nastavku stranice. Nastavnici mogu da prijave i organizuju učešće grupe svojih učenika kao deo redovnih školskih aktivnosti (npr. čas odeljenskog starešine, aktivnosti tima za karijerno vođenje i savetovanje). Školski timovi za KViS takođe mogu da se obrate Euroguidance centru za podršku u unapređenju aktivnosti KViS u svojoj školi, kao i da prate obaveštenja o besplatnim obukama na sajtu euroguidance.rs.

 

Dodatni termini radionica i vebinara za škole

Pored već definisanih termina, želimo da omogućimo školama u kojima vlada interesovanje za ovu temu organizaciju dodatnih termina radionica i vebinara. U zajedničkoj organizaciji sa školom moguće je organizovati jednu ili više navedenih aktivnosti za učenike određene škole u slučaju da vam ne odgovaraju ponuđeni termini ili je veliko interesovanje učenika. Planirano je da, usled trenutne epidemiološke situacije, sve navedene aktivnosti budu u onlajn formatu, u vidu interaktivnih onlajn radionica i vebinara. Ukoliko se okolnosti promene, u planu je i opcija da se pojedine aktivnosti održe uživo, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.  Potrebno je da nastavnici prijave putem registracionog formulara: okviran broj zainteresovanih učenika, teme koje ih zanimaju, kao i okviran vremenski period održavanja pa će u skladu sa iskazanim interesovanjima i raspoloživim resursima biti planirane aktivnosti i zainteresovani nastavnici blagovremeno obavešteni. Detaljnije o načinu prijave možete pročitati ovde.

 

Raspored aktivnosti

Individualne konsultacije – razgovori se sprovode putem skajpa, a zakazivanje je obavezno zakazivanje putem registracionog formulara koji je dostupan ovdeNapomena: Termini za novi ciklus individualnih konsultacija očekuju se uskoro, o čemu ćete biti naknadno obavešteni putem ovog veb-sajta.

Vebinari:

Kada kliknete na naziv vebinara, pristupićete  registracionom formularu za taj termin održavanja.

U februaru:

U martu:

U aprilu:

U maju:

 • 12.5. radionica ”Kako napisati dobar CV"
 • 15.5. vebinar ”Kako se pripremiti za razgovor za posao/praksu”
 • 30.5. vebinar ”kako savladati tremu”

Za sve dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima, možete kontaktirati Euroguidance centar putem el. pošte euroguidance@tempus.ac.rs, putem telefona 011/3342-430 (opcija 8) ili lično u Info centru Fondacije Tempus u Beogradu, Terazije 39, I sprat radnim danima od 9 do 17 časova.

 

 

Slike

 • /uploads/attachment/strana/125/podrskaucenicima2019.jpg