Navigacija

Upis

„Šta nakon mature?“ - Aktivnosti podrške učenicima završnih razreda

Fondacija Tempus, u sklopu aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance mreže i Info centra organizuje koje imaju za cilj pružanje podrške učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji biraju sledeći nivo školovanja - srednju školu, odnosno fakultet ili visoku školu. U sličnim aktivnosti održanih tokom 2018. godine, učestvovalo je preko 900 učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnika i roditelja iz različitih gradova naše zemlje.

Ove aktivnosti dopunske podrške učenicima uključuju:

 • Niz  radionice i vebinara na teme izbora studijskog programa/srednje škole i savlađivanja treme na prijemnom/završnom ispitu.
  • Radionice će biti organizovana u Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (Terazije 39, I sprat
  • Kako bi se obezbedilo da ove teme budu dostupna svim učenicima (kao i njihovim nastavnicima i roditeljima) iz svih škola u Republici Srbiji, biće organizovane i u formi vebinara, tj. putem interneta. Pored toga što učenici mogu samostalno da prate vebinar, ovo omogućava nastavnicima da sa svojim učenicima putem jednog računara i projektora prate vebinar i grupno, npr. tokom časa odeljenskog starešine, kao aktivnost tima za karijerno vođenje i sl.
 • Radionice sastavljanja biografija „Kako napisati dobar CV?“ koje su namenjene onim srednjoškolcima koji u ovom trenutku nakon srednje škole žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za upis i/ili prijave za stipendiju.
 • Individualne konsultacije – razgovori sa psihologom u Info centru ili putem skajpa nakon kojih učenici mogu da steknu jasniju sliku gde se nalaze u procesu donošenja odluke o nastavku školavanja i formiraju plan aktivnosti za dalje sprovođenje odluke. Ovo je dopunska usluga koja ima za cilj da podrži i učenike i nastavnike i sprovodiće se u popodnevnim časovima utorkom (skajp) i četvrtkom (u Info centru) u ograničenom broju termina i uz obaveznu prethodnu prijavu.
 • Vebinar za roditelje na temu „Kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja“ na kom će roditelji imati priliku da saznaju za koje korake u izboru srednje škole / studijskog programa / zanimanja je posebno važna njihova podrška i na koji način mogu da podrže svoju decu u pripremi završnog/prijemnog ispita.

Nastavnici mogu da prijave i organizuju učešće grupe svojih učenika kao deo redovnih školskih aktivnosti (npr. čas odeljenskog starešine, aktivnosti tima za karijerno vođenje i savetovanje). Školski timovi za KViS takođe mogu da se obrate Euroguidance centru za podršku u unapređenju aktivnosti KViS u svojoj školi, kao i da prate obaveštenja o besplatnim obukama na sajtu euroguidance.rs.

 

Raspored aktivnosti

Za učenike srednjih škola

U martu:

U aprilu:

U maju:

Za učenike osnovnih škola

U martu:

U aprilu:

U maju:

Za roditelje:

Za nastavnike:

 • U novom ciklusu akreditacije obuka stručnog usavršavanja, koje je aktuelan od septembra 2018. godine Euroguidance i Europass centri Fondacije Temus akreditovali su 5 različitih obuka na temu karijernog vođenja i savetovanja. Detaljan prikaz obuka možete pročitati na sajtu euroguidance.rs a ukoliko želite možete da među prvima dobijete informacije o zakazanim obukama možete se prijaviti ovde.

 

 

Za sve dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima, možete kontaktirati Euroguidance centar putem el. pošte euroguidance@tempus.ac.rs, putem telefona 011/3342-430 ili lično u Info centru Fondacije Tempus u Beogradu, Terazije 39, I sprat radnim danima od 10 do 18 časova.

 •  

Slike

 • /uploads/attachment/strana/125/podrskaucenicima2019.jpg