Navigacija

Upis

„Šta nakon mature?“ - Aktivnosti podrške učenicima završnih razreda

Fondacija Tempus, u sklopu aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance mreže i Info centra organizuje koje imaju za cilj pružanje podrške učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji biraju sledeći nivo školovanja - srednju školu, odnosno fakultet ili visoku školu. U sličnim aktivnosti održanih tokom 2018. i 2019. godine, učestvovalo je preko 2000 učenika osnovnih i srednjih škola, nastavnika i roditelja iz različitih gradova naše zemlje.

Ove aktivnosti dopunske podrške učenicima uključuju:

 • Niz  radionice i vebinara na teme izbora studijskog programa/srednje škole i savlađivanja treme na prijemnom/završnom ispitu.
  • Radionice će biti organizovana u Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (Terazije 39, I sprat
  • Kako bi se obezbedilo da ove teme budu dostupna svim učenicima (kao i njihovim nastavnicima i roditeljima) iz svih škola u Republici Srbiji, biće organizovane i u formi vebinara, tj. putem interneta. Pored toga što učenici mogu samostalno da prate vebinar, ovo omogućava nastavnicima da sa svojim učenicima putem jednog računara i projektora prate vebinar i grupno, npr. tokom časa odeljenskog starešine, kao aktivnost tima za karijerno vođenje i sl.
 • Radionice sastavljanja biografija „Kako napisati dobar CV?“ koje su namenjene onim srednjoškolcima koji u ovom trenutku nakon srednje škole žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za upis i/ili prijave za stipendiju.
 • Individualne konsultacije – razgovori sa psihologom u Info centru ili putem skajpa nakon kojih učenici mogu da steknu jasniju sliku gde se nalaze u procesu donošenja odluke o nastavku školavanja i formiraju plan aktivnosti za dalje sprovođenje odluke. Ovo je dopunska usluga koja ima za cilj da podrži i učenike i nastavnike i sprovodiće se u popodnevnim časovima utorkom (skajp) i četvrtkom (u Info centru) u ograničenom broju termina i uz obaveznu prethodnu prijavu.
 • Vebinar za roditelje na temu „Kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja“ na kom će roditelji imati priliku da saznaju za koje korake u izboru srednje škole / studijskog programa / zanimanja je posebno važna njihova podrška i na koji način mogu da podrže svoju decu u pripremi završnog/prijemnog ispita.

Nastavnici mogu da prijave i organizuju učešće grupe svojih učenika kao deo redovnih školskih aktivnosti (npr. čas odeljenskog starešine, aktivnosti tima za karijerno vođenje i savetovanje). Školski timovi za KViS takođe mogu da se obrate Euroguidance centru za podršku u unapređenju aktivnosti KViS u svojoj školi, kao i da prate obaveštenja o besplatnim obukama na sajtu euroguidance.rs.

Takođe, u zajedničkoj organizaciji sa školom moguće je organizovati jednu ili više navedenih aktivnosti za učenike određene škole. Potrebno je da nastavnici prijave okviran broj zainteresovanih učenika i teme koje ih zanimaju, pa u skladu sa iskazanim interesovanjima i raspoloživim resursima biće planirane aktivnosti i zainteresovani nastavnici blagovremeno obavešteni. Detaljnije o načinu prijave možete pročitati ovde.

Raspored aktivnosti

Aktivnosti se dešavaju periodično, do maja meseca 2020. godine.

Za precizne datume pogledajte ponovo ovu stranicu ili mesečne aktivnosti Info centra Fondacije Tempus.

 

Redovne mesečne aktivnosti

Za učenike srednjih škola

 • individualne konsultacije – razgovori - četvrtkom od 14 do 18 časova u Info centru (obavezno zakazivanje); utorkom od 14 do 18 časova – putem skajpa (obavezno zakazivanje);
 • Radionica: Kako napisati dobar CV? je namenjena učenicima srednjih škola, a posebno onima koji nakon srednje škole žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za upis i/ili prijave za stipendiju. Kroz ovu besplatnu radionicu, učenici će saznati: iz kojih delova se sastoji dobar CV, koji su podaci koji se navode u svakom od obaveznih delova i koja je mera u njihovom navođenju, zašto je važna samoprocena veština, koje su najčešće greške pri sastavljanju biografije i kako ih izbeći,  korisne savete bazirane na iskustvu onih koji vrše odabir kandidata

 

Periodične aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola:

 

U oktobru

 • Vebinar od 12.30 do 13.30   časova „Prepoznaj svoje jake strane“

 

U novembru

 

U decembru

 • 18.12.2019, Vebinar od 12.30 do 13.30 časova „Istraži svoje karijerne opcije“
 • 4.12.2019, Vebinar  „Kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja?“

 

U februaru

 

U martu:

 

U aprilu:

 

U maju:

 • vebinar od 12.30 do 13.15 časova „Izbor srednje škole“

 

 

Za nastavnike:

U novom ciklusu akreditacije obuka stručnog usavršavanja, koje je aktuelan od septembra 2018. godine Euroguidance i Europass centri Fondacije Temus akreditovali su 5 različitih obuka na temu karijernog vođenja i savetovanja. Detaljan prikaz obuka možete pročitati na sajtu euroguidance.rs a ukoliko želite možete da među prvima dobijete informacije o zakazanim obukama možete se prijaviti ovde.

 

Za sve dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima, možete kontaktirati Euroguidance centar putem el. pošte euroguidance@tempus.ac.rs, putem telefona 011/3342-430 ili lično u Info centru Fondacije Tempus u Beogradu, Terazije 39, I sprat radnim danima od 10 do 18 časova.

 •  

Slike

 • /uploads/attachment/strana/125/podrskaucenicima2019.jpg