Navigacija

Žikica Jovanović Španac

  Škola ukupno ima 21 odeljenja (6 izdvojenih odeljenja, 6 kombinovanih odeljenja), rad je organizovan u jednoj smeni. Škola ima fiskulturnu salu.
  Strani jezici: engleski, ruski

  Vrsta Osnovna škola
  Tip osnivača Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
  Broj studenata 101–250
  Lokacija Mačvanski okrug
  Akreditacija

  Osnovna škola

  Naziv Grad

  Žikica Jovanović Španac

  Izdvojeno odeljenje
  Krupanj

  Žikica Jovanović Španac

  Izdvojeno odeljenje
  Krupanj

  Žikica Jovanović Španac

  Izdvojeno odeljenje
  Krupanj

  Žikica Jovanović Španac

  Izdvojeno odeljenje
  Krupanj

  Žikica Jovanović Španac

  Izdvojeno odeljenje
  Krupanj

  Žikica Jovanović Španac

  Izdvojeno odeljenje
  Krupanj

  Izvor informacija: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - Otvoreni podaci

  Žikica Jovanović Španac

  http://oszikicajspanacbc.edu.rs
  15313 Bela Crkva, Bela Crkva, Krupanj
  15313 Krupanj
  +381(0)15/591003
  +381(0)15/591003