Navigacija

Junior

Privatna osnovna škola u Novom Sadu

  Privatna osnovna škola u Novom Sadu.

  Vrsta Osnovna škola
  Tip osnivača Institucija čiji je osnivač Republika Srbija
  Broj studenata Manje od 100
  Lokacija Južnobački okrug
  Akreditacija

  Izvor informacija:

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - Otvoreni podaci

  Junior

  http://info@cleveris.org
  Sime Milutinovića Sarajlije br.32 Novi Sad, Novi Sad, Novi Sad
  21000 Novi Sad
  +381(0)21/639-2655