Навигација
ВрстаСредња школа
Тип оснивачаИнституција чији је оснивач Република Србија
ЛокацијаСремски округ
Акредитација

Програми

Назив програмаВрстаОбразовни нивоТрајањеЈезици
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРСредње стручно образовањеСредња школаСрпски
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОРСредње стручно образовањеСредња школаСрпски
ПРАВНО-ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАРСредње стручно образовањеСредња школаСрпски
ТРГОВАЦСредње стручно образовањеСредња школаСрпски
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОРСредње стручно образовањеСредња школаСрпски

Извор информација: Министарство просвете, науке и технолошког развоја

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА „ВУК КАРАџИћ”

http://etsvuk.rs
СВЕТОСАВСКА 5, СТАРА ПАЗОВА
22300 Стара Пазова
022/310-799