Navigation

Programmes

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

EKONOMSKO-TRGOVINSKA I MAŠINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Braničevo District
Serbian
EKONOMSKO-TRGOVINSKA I MAŠINSKA ŠKOLA

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Pomoravlje District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Nišava District
Serbian
UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Raška District
Serbian
UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

EKONOMSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Zlatibor District
Serbian
EKONOMSKA ŠKOLA

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Pirot District
Bulgarian
GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Pirot District
Serbian
GIMNAZIJA „SVETI KIRILO I METODIJE”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „VRŠAC”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Banat District
Serbian
POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „VRŠAC”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA „22. OKTOBAR”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „22. OKTOBAR”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA „PAJA MARGANOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Banat District
Serbian
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA „PAJA MARGANOVIć”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Rasina District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Banat District
Serbian
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIć”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

SREDNjA TURISTIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
SREDNjA TURISTIČKA ŠKOLA

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA „SVETOZAR MILETIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „SVETOZAR MILETIć”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „RADIVOJ UVALIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „RADIVOJ UVALIć”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA „MILOJE VASIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Braničevo District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „MILOJE VASIć”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA „SLOBODAN MINIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Šumadija District
Serbian
EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA „SLOBODAN MINIć”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

TRGOVINSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Jablanica District
Serbian
TRGOVINSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Podunavlje District
Serbian
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Raška District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA”

TURISTIČKO-HOTELIJERSKI TEHNIČAR

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Pčinja District
Serbian
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA BIOLOGIJU I HEMIJU

OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

Secondary - Vocational secondary education
Belgrade District
Serbian
OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

UČENICI SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

Secondary - Vocational secondary education
Belgrade District
Serbian
OSMA BEOGRADSKA GIMNAZIJA

UGOSTITELJSKI TEHNIČAR

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I EKONOMIJU "UTE"

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
Private secondary school in Belgrade.

UGOSTITELjSKI TEHNIČAR

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Podunavlje District
Serbian
EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA