Navigation

Programmes

BRAVAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VESELIN NIKOLIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Rasina District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „VESELIN NIKOLIć”

BRAVAR

POSAVOTAMNAVSKA SREDNjA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Mačva District
Serbian
POSAVOTAMNAVSKA SREDNjA ŠKOLA

BRAVAR

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Zlatibor District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

BRAVAR

TEHNIČKO-POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Zlatibor District
Serbian
TEHNIČKO-POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

BRAVAR

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Podunavlje District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

BRAVAR

TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Podunavlje District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

BRAVAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE SA DOMOM „SVETI SAVA”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE SA DOMOM „SVETI SAVA”

BRAVAR

MAŠINSKA ŠKOLA „KOSMAJ”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
MAŠINSKA ŠKOLA „KOSMAJ”

BRAVAR

SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Belgrade District
Serbian
SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

BRAVAR

TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

Secondary - Vocational secondary education
Srem District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

BRAVAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „ANTON SKALA”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Srem District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „ANTON SKALA”

BRAVAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „MILAN PETROVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „MILAN PETROVIć”

BRAVAR

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „4. JULI”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Bačka District
Serbian
SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „4. JULI”

BRAVAR

TEHNIČKA ŠKOLA „SAVA MUNćAN”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
South Banat District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „SAVA MUNćAN”

BRAVAR

OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA „9, MAJ”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Central Banat District
Serbian
OSNOVNA I SREDNjA ŠKOLA „9, MAJ”

BRAVAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

SPECIJALNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „BUBANj”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Nišava District
Serbian
SPECIJALNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „BUBANj”

BRAVAR (UČENICI SA SMETNjAMA U RAZVOJU – NAGLUVI I GLUVI)

ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA „DOSITEJ OBRADOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
North Bačka District
Serbian and Hungarian
ŠKOLSKI CENTAR SA DOMOM UČENIKA „DOSITEJ OBRADOVIć”

BRAVAR - ZAVARIVAČ

SREDNjA ŠKOLA "VUK KARADŽIĆ" SA DOMOM UČENIKA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Pirot District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA

BRAVAR – ZAVARIVAČ

MAŠINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Nišava District
Serbian
MAŠINSKA ŠKOLA

BRAVAR – ZAVARIVAČ

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Pčinja District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

BRAVAR – ZAVARIVAČ

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Jablanica District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

BRAVAR – ZAVARIVAČ

SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Zaječar District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

BRAVAR – ZAVARIVAČ

SREDNjA ŠKOLA „DRAGAČEVO”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Moravica District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „DRAGAČEVO”

BRAVAR – ZAVARIVAČ

PRVA TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Rasina District
Serbian
PRVA TEHNIČKA ŠKOLA

BRAVAR – ZAVARIVAČ

SREDNjA ŠKOLA „17. SEPTEMBAR”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Kolubara District
Serbian
SREDNjA ŠKOLA „17. SEPTEMBAR”