Navigation

Programmes

GEOLOŠKI TEHNIČAR ZA ISTRAŽIVANjE MINERALNIH SIROVINA

GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
Belgrade District
Serbian
GEOLOŠKA I HIDROMETEOROLOŠKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

MEDICINSKA ŠKOLA „DR ALEKSA SAVIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Toplica District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA „DR ALEKSA SAVIć”

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

MEDICINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Jablanica District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

MEDICINSKA ŠKOLA „7. APRIL”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA „7. APRIL”

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

MEDICINSKA ŠKOLA BEOGRAD

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA BEOGRAD

GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA SESTRA

MEDICINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Moravica District
Serbian
MEDICINSKA ŠKOLA

GRAĐEVINSKI LABORANT

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „NEIMAR”

Secondary - Vocational secondary education
3 years
Nišava District
Serbian
GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „NEIMAR”

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Jablanica District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

POLITEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
North Bačka District
Serbian
POLITEHNIČKA ŠKOLA

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „NEIMAR”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Nišava District
Serbian
GRAĐEVINSKA TEHNIČKA ŠKOLA „NEIMAR”

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

GRAĐEVINSKO-TEHNIČKA ŠKOLA „BRANKO ŽEŽELj”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
GRAĐEVINSKO-TEHNIČKA ŠKOLA „BRANKO ŽEŽELj”

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

PRVA TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Šumadija District
Serbian
PRVA TEHNIČKA ŠKOLA

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

POLITEHNIČKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Rasina District
Serbian
POLITEHNIČKA ŠKOLA „MILUTIN MILANKOVIć”

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

ELEKTROTEHNIČKA I GRAĐEVINSKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Pomoravlje District
Serbian
ELEKTROTEHNIČKA I GRAĐEVINSKA ŠKOLA „NIKOLA TESLA”

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

TEHNIČKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Zaječar District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA HIDROGRADNjU

TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „MILEVA MARIć AJNŠTAJN”

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA HIDROGRADNjU

ŠKOLA ZA BRODARSTVO, BRODOGRADNjU I HIDROGRADNjU

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
ŠKOLA ZA BRODARSTVO, BRODOGRADNjU I HIDROGRADNjU

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANjA

GRAĐEVINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Belgrade District
Serbian
GRAĐEVINSKA ŠKOLA

GRAFIČKI MANIPULANT

SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
up to 1 year
Belgrade District
Serbian
SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA

GRNČAR LONČAR

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „MILAN PETROVIć”

Secondary - Vocational secondary education
2 years
South Bačka District
Serbian
ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE „MILAN PETROVIć”

HEMIJSKI LABORANT

HEMIJSKO-MEDICINSKA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Banat District
Serbian
HEMIJSKO-MEDICINSKA ŠKOLA

HEMIJSKI LABORANT

TEHNIČKA ŠKOLA „PAVLE SAVIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
South Bačka District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „PAVLE SAVIć”

HEMIJSKI LABORANT

STRUČNA HEMIJSKA I TEKSTILNA ŠKOLA

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Mačva District
Serbian
STRUČNA HEMIJSKA I TEKSTILNA ŠKOLA

HEMIJSKI LABORANT

TEHNIČKA ŠKOLA „MILETA NIKOLIć”

Secondary - Vocational secondary education
4 years
Šumadija District
Serbian
TEHNIČKA ŠKOLA „MILETA NIKOLIć”