Navigation

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA GNjILANE

Public highschool in Kosovska Kamenica

Institution typeSecondary school
TypePublic
RegionKosovo-Pomoravlje District
Accreditation

Programmes

ProgrammeTypeEducation levelDurationLanguages
EKONOMSKI TEHNIČARVocational secondary educationSecondary4 yearsSerbian
KONOBARVocational secondary educationSecondary3 yearsSerbian
TRGOVACVocational secondary educationSecondary3 yearsSerbian

Source of info: Ministry of Education, Science and Technological Development

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA GNjILANE

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA GNJILANE

http://eskolaranilug.com
РАНИЛУГ
38267 Kosovska Kamenica
0280/76-132