Навигация

Программы

ЦВЕЋАР – ВРТЛАР

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ШАБАЦ

Средняя школа - Среднее специальное образование
2 года
Мачванский округ
сербский

ЦВЕЋАР – ВРТЛАР

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Банатский округ
сербский

ЦВЕЋАР – ВРТЛАР

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Средне-Банатский округ
сербский

ЦВЕЋАР – ВРТЛАР

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА – ФУТОГ

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Бачский округ
сербский

ЦВЕЋАР – ВРТЛАР

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „ЉУБО МИћИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Златиборский округ
сербский

ЦВЕЋАР – ВРТЛАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВЕСЕЛИН НИКОЛИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
2 года
Расинский округ
сербский

ЦВЕЋАР – ВРТЛАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
2 года
Сремский округ
сербский

ШИВАЧ ОБУЋЕ

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „9, МАЈ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Средне-Банатский округ
сербский

ШИВАЧ ОБУЋЕ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Южно-Бачский округ
сербский

ШИВАЧ ТЕКСТИЛА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ „СВЕТИ САВА”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
г. Белград
сербский

ШИВАЧ ТЕКСТИЛА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВОЖД”

Средняя школа - Среднее специальное образование
2 года
г. Белград
сербский

ШИВАЧ ТЕКСТИЛА

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА „БУБАЊ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
Нишавский округ
сербский

ШИВАЧ ТЕКСТИЛА

ШКОЛА ЗА ОШТЕћЕНЕ СЛУХОМ – НАГЛУВЕ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
3 года
г. Белград
сербский

ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИћ АЈНШТАЈН”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Южно-Бачский округ
сербский

ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА И ХЕМИЈСКА ШКОЛА

Средняя школа - Художественное среднее образование
Сремский округ
сербский

ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР

ШУМАРСКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Рашский округ
сербский

ШУМАРСКИ ТЕХНИЧАР

ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИћ”

Средняя школа - Среднее специальное образование
4 года
Пчиньский округ
сербский