Navigation

Programmes

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA VALjEVO

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Kolubara
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Mačva
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ŠABAC

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Mačva
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKI SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „BESEDEŠ JOŽEF”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district du Banat septentrional
hongrois

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Rasina
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNO-HEMIJSKA ŠKOLA „DR ĐORĐE RADIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Raška
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „RAJKO BOSNIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Bor
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Jablanica
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNO-VETERINARSKA ŠKOLA „STEVAN SINĐELIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Pčinja
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Toplica
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Toplica
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „RADOŠ JOVANOVIć SELjA”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Toplica
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „ŠUMATOVAC”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Nišava
serbe

POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA – DELATNOST VAN SEDIŠTA – PARTEŠ

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Kosovo
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

MLEKARSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA „DR OBREN PEJIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Pirot
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

TEHNIČKO-POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Zlatibor
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA VALjEVO

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Kolubara
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

OBRAZOVNO-VASPITNI CENTAR

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Kolubara
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

TEHNIČKA ŠKOLA „PAVLE SAVIć”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Bačka méridionale
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA ŠABAC

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Mačva
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

SREDNjA ŠKOLA „SVETI TRIFUN” SA DOMOM UČENIKA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Rasina
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „4. JULI”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Bačka méridionale
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA „VRŠAC”

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district du Banat méridional
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Rasina
serbe

PREHRAMBENI TEHNIČAR

PREHRAMBENO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA

École secondaire - Formation secondaire professionnelle
4 ans
Le district de Moravica
serbe