Навигација

Конкурси за доделу студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2022/2023. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурс за доделу кредита и конкурс за доделу стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2022/2023. годину. Текстови ова два конкурса, са детаљима о условима и начину подношења документације, доступни су на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а рок за пријаву је 31. октобар 2022. године.

Право пријаве на Конкурс за доделу студентских стипендија имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који нису у радном односу, који имају држављанство Републике Србије, који  нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, који су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет) и који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

На конкурс се могу пријавити студенти од II до V (и VI) године основних студија и студенти другог и трећег степена студија, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог, односно трећег степена студија и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником.

Редослед пријављених студената за доделу студентске стипендије утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању и ефикасности студирања.

Право пријаве на Конкурс за доделу студентских кредита имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који нису у радном односу, који су први пут уписани у зимски семестар студија првог степена, који имају пребивалиште на територији Републике Србије, и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.  На овај конкурс се могу пријавити студенти I године основних академских и основних струковних студија (основних студија) који су први пут уписали први семестар и студенти од II до V (и VI) године основних студија.

Редослед пријављених студената за доделу студентског кредита утврђује се на основу успеха оствареног у претходном школовању, социјално-економског статуса породице и припадности осетљивој друштвеној групи.

Број студентских стипендија и кредита утврђује се према расположивим средствима у буџету Републике Србије.