Навигација

Отворен позив за мобилност ванмрежних (freemover) кандидата у оквиру CEEPUS програма универзитетске размене

Студенти и наставно особље са државних високошколских установа у Репубици Србији који желе да мобилност реализују на некој од иностраних установа које не учествују у раду истих CEEPUS мрежа као и њихова матична установа се сада могу пријавити за мобилност у склопу CEEPUS програма као ванмрежни, тј. freemover кандидати. Пријаве за мобилност се подносе искључиво електронским путем, преко званичне странице CEEPUS програма, а крајњи рок за подношење пријава је 30. новембар 2022. године. Кандидати за freemover мобилност би требало да имају у виду да се пријаве за freemover мобилности у већини CEEPUS земаља одобравају за боравке током летњег семестра. Ради добијања детаљнијих информација о реализацији freemover мобилности у конкретнoj земљи, кандидати се могу обратити Националној CEEPUS канцеларији државе у којој желе да бораве, чији контакти су доступни на Contact страници званичног CEEPUS сајта.

CEEPUS програм академске размене пружа могућност студентима и наставном особљу са државних високошколских установа у Републици Србији да реализују мобилност на некој од партнерских установа у земљама средње и југоисточне Европе које учествују у овом програму. Мобилности у оквиру CEEPUS програма се првенствено реализују у оквиру мрежа, тј. партнерстава, које формирају високошколске установе из земаља чланица CEEPUS програма. Међутим, CEEPUS омогућава и кандидатима чије институције нису део појединачних мрежа да учествују на академској размени и то у својству freemover кандидата. Кандидати који се пријављују за мобилност кроз CEEPUS програм морају бити студенти или запослени на државним високошколским установама у Републици Србији, а студенти морају имати завршена најмање два семестра студија у тренутку реализације мобилности.

Претраживање могућности за размену

Могућности за мобилност кроз CEEPUS програм кандидати истражују самостално, претрагом мрежа на званичној страници CEEPUS програма. Мреже је могуће претраживати према установама које у њима учествују, или према студијској области, а у оба случаја је потребно изабрати академску годину у којој би се мобилност реализовала (тј. 2022/2023 академску годину). Проналаском жељене мреже и утврђивањем да ли матична институција студента/запосленог учествује у њеном раду, кандидати процењују да ли се пријављују као мрежни, или ванмрежни, тј. freemover кандидати. Кандидати који желе да поднесу пријаву за мрежну мобилност могу пронаћи детаљније информације о начину и роковима за подношење пријава за мрежну мобилност у вести објављеној на сајту Фондације Темпус.

Регистрација налога и креирање електронске пријаве

Ради подношења електронске пријаве за мобилност, кандидати морају да региструју свој налог на званичној страници CEEPUS програма, у случају да га већ не поседују. Након приступања налогу и кликом на Create New Application, кандидати могу приступити својој електронској пријави за мобилност, након чега је потребно да прате инструкције CEEPUS Mobility Wizard-a. Пријава се по потреби може допунити, а поднета је тек када се одабере опција Submit.

Одабир категорије

Приликом креирања електронске апликације на CEEPUS платформи, кандидати треба да одаберу категорију унутар које се пријављују за мобилност: 

  • Student (за боравке дуже од 3 месеца, ради спровођења семестралне мобилности и стицања ЕСПБ);
  • Short-term student (за боравке краће од 3 месеца, ради спровођења истраживања, писања мастер рада или докторске дисертације);
  • Short-term excursion (за боравке до 6 дана, ради учешћа на групним активностима у оквиру мрежа, као што су летње или зимске школе)
  • Teacher- наставно особље се увек пријављује у оквиру ове категорије, без обзира на дужину трајања мобилности. Предавачи треба да реализују најмање 6 предавачких сати по радној недељи боравка, а наставни план и број часова на партнерској институцији ближе се појашњава у мотивационом делу пријаве кандидата.

Неопходна документација

Студенти и предавачи који се пријављују као freemover кандидати у своју електронску пријаву треба да приложе одређена документа, тј. прихватно писмо оверено од стране установе на којој желе да реализују мобилност (Freemover: Letter of Acceptance – Student или Freemover: Letter of Acceptance – Teacher). Ради добијања детаљнијих информација о прибављању овог документа, кандидати се могу обратити локалној контакт особи за дату мрежу на иностраној установи. Поред тога, студенти у пријаву морају додати и два писма препоруке (Freemover: Letter of Recommendation – Student), потписана од стране предавача са матичних институција. Обрасце ових докумената је могуће преузети са секције Downloads на званичној страници CEEPUS програма.

Попуњавање мотивационог дела електронске пријаве

Сви кандидати у својој пријави морају да ближе појасне академску сврху боравка на иностраној установи, која треба да буде у складу са категоријом у оквиру које се кандидат пријавио.

Додатне информације о CEEPUS програму

Детаљније информације о CEEPUS програму су доступне на сајту Фондације Темпус, као и на званичној страници CEEPUS програма, посебно у одељку посвећеном одговорима на најчешће постављана питања (HOW).

Слике

  • /uploads/attachment/vest/357/CEEPUS.png