Навигација

Конкурс за стипендиране студије Краљевине Марока у 2022/2023 академској години

Агенција за међународну сарадњу Краљевине Марока (AMCI) је објавила конкурс за доделу стипендија Владе Краљевине Марока за основне, мастер и докторске студије у тој земљи у академској 2022/2023. години, на државним високошколским установама, које се изводе на француском или арапском језику. Планирано је да кандидатима из Србије буде додељено 15 стипендија, а рок за пријаљивање је 6. јул 2022. године.

Кандидати би своје пријаве требало да доставе Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, које ће након тога извршити номинацију пријава из Србије агенцији АМCI.

Стипендија износи 750 мароканских дирхама (око 75 америчких долара) месечно и исплаћује се током 12 месеци. Стипендија може обухватити и смештај и исхрану по бенефицираним ценама, за шта се кандидат посебно пријављује.

За стипендију се могу пријавити кандидати са завршеном средњом школом (за упис на основне студије) или одговарајућим нивоом студија (за упис на више нивое студија). Пријава за кандидате који конкуришу за основне студије обухвата попуњен апликациони формулар, 2 оверене фотокопије дипломе или уверења о завршеном средњем образовању са преписом оцена, 2 извода из матичне књиге рођених, 2 фотокопије пасоша, потврду о неосуђиваности/некажњаваности, потврду о здравственом стању издату од стране државне здравствене установе, као и 2 скорије фотографије кандидата. У пријаву за мастер или докторске студије поред горенаведених докумената је потребно приложити и оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном нивоу студија, као и копију дипломског или мастер рада. Кандидати који буду изабрани у обавези су да прибаве студентску визу.

У случају пријаве за основне студије, кандидат може имати између 19 и 23 године. Приликом пријаве за мастер или докторске студије потребно је навести списак жељених високошколских установа и студијских програма, за шта се кандидати позивају да консултују интернет сајт www.enssup.gov.ma као и странице самих установа. Свим заинтересованима од помоћи може бити и ова страница, на којој се налазе публикације AMCI агенције.

Целокупан текст конкурса са апликационим формуларом  и тачном адресом на коју се достављају пријаве је доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.