Навигација

Конкурси задужбина и фондација Универзитета у Београду за стипендирање студената

Неколико задужбина и фондација Универзитета у Београду објавило је конкурсе за стипендирање студената Универзитета у академској 2021/2022. години. У зависности од конкретне фондације и задужбине, конкурси су намењени студентима различитих области студија, а могу се разликовати и други услови за пријаву, као и критеријуми избора. Конкурси су отворени месец дана, а рокови за пријаву истичу у току новембра и децембра.

Конкурсе су расписали:

Стипендије већине фондација и задужбина о којима је реч се додељују за временски период од 10 месеци у месечном износу од 10.000 динара.

Рок, начин, услови и документација за пријаву, критеријуми селекције, као и контакти за додатне информације, детаљно су описани у Одлукама о расписивању конкурса односних фондација и задужбина на наведеним интернет страницама Универзитета у Београду.