Навигација

Позив младим истраживачима – студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије објавило је позив талентованим младим истраживачима–студенатима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе или Српска академија наука уметности. Предвиђено је да се укупно 100 младих истраживача укључи у научноистраживачки рад, од којих је до 20 места резервисано за младе истраживаче из области уметности. Пријаве се могу поднети до 28. децембра 2020. године.

Право на конкурисање имају млади истраживачи који поседују титулу дипломирани мастер и који су први пут уписани у прву годину докторских академских студија у академској 2020/2021. години на акредитованој високошколској установи у Републици Србији. Осим тога, кандидати морају имати највише 30 година (рођени 1990. године или касније), држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији Србије, демонстрирану редовност у студирању и просечну оцену минимун 9,00. Формула за израчунавање просечне оцене и сви услови за пријаву доступни су на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у тексту позива.

Пријављивање се врши попуњавањем електронске пријаве, коју је потребно сачувати, одштампати и приложити уз осталу пријавну документацију. Комплетна пријавна документација се затим доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја препорученом поштом или лично. Списак потребне документације и инструкције за достављање доступни су у тексту позива на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Све додатне информације могу се добити путем телефона 011/3640-230, или слањем упита на nauka@mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава је 28. децембар 2020. године.