Навигација

Расписани конкурси Министарства просвете, науке и технолошког развоја за ученичке стипендије и кредите у школској 2020/2021. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурсе за доделу стипендија и кредита ученицима средњих школа у Републици Србији за школску 2020/2021. годину.

Ко се може пријавити на конкурс?

Опште услове за стипендију и кредит испуњавају ученици:

  • средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,
  • који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години,
  • чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,
  • који имају држављанство Републике Србије,
  • чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.

Поред ових услова, ученици који конкуришу за стипендију треба да поседују одличан успех у учењу и владању, и то:

  • за ученике I разреда средње школе неопходно је да су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5),
  • за ученике осталих разреда средње школе услов је да су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан општи успех (од 4,50 до 5).

За ученике који конкуришу за кредит услов је да се школују за образовни профил у трогодишњем трајању за неко од дефицитарних занимања у Републици Србији.

Како се пријавити?

Конкурси са детаљима о условима и начину подношења документације за пријаву доступни су на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ученици подносе пријаву са потребном конкурсном документацијом средњој школи у коју су уписани, најкасније до 30. септембра 2020. године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/206/large_archive-beautiful-book-stack-256455.jpg