Навигација

Конкурс за стипендирано студирање на украјинском језику

Министарство просвете и науке Републике Украјине расписало је конкурс за стипендирано студирање на украјинском језику на основним и мастер студијама из области хуманистичких, техничких и друштвених наука у 2020/2021. години. У понуди је 20 стипендија за грађане Србије, а рок за пријављивање је 15. март 2020.

Стипендија обухвата плаћену школарину, месечни износ за покривање трошкова живота, смештај у студентском дому по некомерцијалним ценама, здравствено осигурање и школарину за једногодишње учење језика на којем ће се слушати настава. Кандидати морају бити држављани Србије и поседовати одговарајућу диплому.

Пропозиције конкурса и пријавни формулар доступни су на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријављивање се врши тако што се сва документација пошаље на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Немањина 22-26, 11000 Београд, 6. спрат, крило Ц, канцеларија 24 – са назнаком „За стипендије Украјине за 2020/2021. годину“.