Навигација

Усвојен Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије

Међу најважнијим циљевима Закона о Националном оквиру квалификација (НОКС), који је усвојила Народна скупштина Републике Србије, јесу уређење ове области, лакша мобилност радне снаге и примена концепта целоживотног учења. Повезивањем са Европским оквиром квалификација, знања и звања стечена у Србији постаће препознатљивија у Европи.

НОКС је инструмент којим се уређује област квалификација и њена веза са тржиштем рада, а закон утврђује 8 нивоа и 4 поднивоа квалификација, поделу на опште, стручне, академске и струковне, начине на које се квалификације стичу и слично.

Јединствени регистар би требало да садржи неколико хиљада занимања, и да реши неусклађеност између профила за које су се млади до сада школовали, а којих није било у званичном регистру, и обратно.

Осим звања која су стечена током средње школе и студија, НОКС ће обухватити и све накнадно стечене квалификације у складу са концептом целоживотног учења.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/62/NOKS-800x350.png