Навигација

Еразмус+ кредитна мобилност

Мобилности у оквиру Еразмус+ програма функционишу по принципу билатералности. То практично значи да се високошколска институција из Србије и неки универзитет из партнерске земље повежу посебним уговором и на тај начин омогуће и осигурају међусобне размене својих студената, али и особља запосленог на тим институцијама. Осим што се омогућава мобилност, тим уговором се дефинишу и студијске области у којима ће институције размењивати студенте, квоте за мобилност, сва права и обавезе обе институције, као и положај студената током трајања размене. Важно је нагласити да свака високошколска институција из Србије може да потпише више таквих уговора о сарадњи са различитим универзитетима партнерских земаља, што значи да студенти имају више прилика и већу могућност избора у остваривању мобилности.

Земље које учествују у Еразмус+ програму деле се на програмске (programme countries)  и партнерске (partner countries). У програмске земље спадају земље Европске уније, Исланд, Норвешка, Луксембург, Македонија и Турска, а у партнерске земље све остале земље којима је отворено учешће у програму. Србија је тренутно партнерска земља, као део региона Западног Балкана.

 

Колико траје период мобилности у оквиру Еразмус+ кредитне мобилности?

За студенте, ова мобилност подразумева боравак и студирање у трајању од једног или два семестра, у оквиру којег се слушају предавања и полажу испити који ће бити признати по повратку на матичну институцију у Србији.

 

Какве су стипендије за ту врсту мобилности и шта је њима обухваћено?

Ове стипендије подразумевају аутоматски покривене све трошкове школарине, обезбеђују износе за плаћање путних трошкова, а често подразумевају и покривено здравстено осигурање. Уз то, подразумевају и износ стипендије који је намењен за покривање трошкова живота. Стипендије за покривање трошкова живота студенти добијају на месечном нивоу, а износи зависе од земље у којој се мобилност реализује и дати су у следећој табели:

Земље у којима се мобилност реализује

месечни износ стипендије

Данска, Ирска, Француска, Италија, Аустрија, Финска, Шведска, Уједињено Краљевство, Лихтенштајн, Норвешка

900 €

Белгија, Чешка, Немачка, Грчка, Шпанија, Хрватска, Кипар, Луксембург, Холандија, Португал, Словенија, Исланд, Турска

850 €

Бугарска, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Малта, Пољска, Румунија, Словачка, Македонија

800 €

 

Износи предвиђени за покривање путних трошкова (и за студенте и за наставно и административно особље) такође су унапред одређени и варирају зависно од растојања од места боравка до места где ће се мобилност реализовати. Растојање се рачуна искључиво према калкулатору раздаљине који користи Европска комисија, и то посматрајући раздаљину у једном смеру, а одговарајући износ дат у табели предвиђен је за покривање трошкова повратне карте:

растојање у километрима
(у једном смеру)

износ по учеснику
(за повратну карту)

100-499

180 €

500-1.999  

 275 €

2.000-2.999

360 €

3.000-3.999

 530 €

4.000-7.999

820 €

8.000 и више 

1.100 €

 

Услови за пријаву

Неопходно је да кандидат буде уписан на високошколску институцију која има потписан споразум са другом високошколском институцијом на којој ће се мобилност реализовати. Уз то, неопходно је да је студент завршио прву годину основних студија пре пријављивања. Сви остали евентуални услови дефинишу се самим конкурсом који објављују високошколске институције и путем којег се студенти пријављују за мобилност.

 

На којим високошколским институцијама се може реализовати Еразмус+ мобилност?

Мобилност у оквиру Еразмус+ програма реализује се искључиво на оним институцијама са којима високошколска институција студента у Србији има потписан Еразмус+ уговор. Списак тих институција најбоље је проверити са особом задуженом за међународну сарадњу матичног факултета студента или у Канцеларији за међународну сарадњу матичног универзитета.

 

Начин пријаве

Пријаве за Еразмус+ мобилности врше се путем јавних конкурса које расписују високошколске установе у Србији и који би требало да буду доступни на сајтовима тих установа (пре свега на сајтовима универзитета и високих школа, а понекад и на сајтовима појединачних факултета). У конкурсу се увек дефинишу најважније ставке и услови за понуђену мобилност. На првом месту је увек истакнуто коме је намењен конкурс (студентима или особљу или и једнима и другима) и за који ниво (годину) студија су размене предвиђене, а затим се дефинишу трајање периода мобилности, потребна документација, рок за пријаву, критеријуми за одабир кандидата и сл.

 

Конкурсни рокови

Сваки конкурс за Еразмус+ мобилност дефинише и конкурсни рок у којем је неопходно предати назначену документацију. Очекује се да се конкурси углавном расписују један семестар или једну школску годину пре него што ће се мобилност реализовати, па је препоручљиво на време планирати и пратити информације на сајтовима високошколских институција.
У наредном периоду се очекује све више отворених позива за што већи број мобилности које ће се реализовати на неком од универзитета из партнерских земаља Еразмус+ програма.

 

Која су најчешће потребна документа?

У тексту конкурса за Еразмус+ мобилности увек је назначен тачан списак потребне документације. Најчешће тражена документа су:
• CV,
• мотивационо писмо,
• писма препоруке (назначен је тачан број),
• диплома (уверење о дипломирању),
• транскрипт оцена,
• сертификат о познавању језика извођења наставе (често енглески; ипак, за размену на нивоу основних студија неретко се настава изводи на језику државе у којој се универзитет налази, те је потребан сертификат о познавању тог језика);
• уговор о учењу (learning agreement) – потписан од студента и обе високошколске институције, у којем се дефинишу предмети које ће студент на размени слушати и полагати и који ће му бити признати по повратку на матичну институцију у Србији;
• план истраживања (research plan) – важи за студенте докторских студија, уколико се на мобилности не слушају предавања, већ реализује истраживачка активност.

 

За више информација, посетите сајт Еразмус+ програма у Србији.