Навигација

Ресурси

НазивВрстаLocation

Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић’’– Суботица

У школској години 2015/16. Школски центар са домом ученика „Доситеј Обрадовић’’– Суботица има смештајни капацитет од 100 места.
Ученички/Студентски дом

Гимназија „Јан Колар” са домом ученика – Бачки Петровац

У школској години 2015/16. Гимназија „Јан Колар” са домом ученика – Бачки Петровац има смештајни капацитет од 80 места.
Ученички/Студентски дом

Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бoљаи” – Сента

У школској години 2015/16. Гимназија са домом ученика за талентоване ученике „Бoљаи” – Сента има смештајни капацитет од 150 места.
Ученички/Студентски дом

Медицинска школа са домом ученика – Косовска Митровица

У школској години 2015/16. Медицинска школа са домом ученика – Косовска Митровица има смештајни капацитет од 100 места.
Ученички/Студентски дом

Дом ученика техничке школе „Никола Тесла” – Костолац

У школској години 2015/16. Дом ученика техничке школе „Никола Тесла” – Костолац има смештајни капацитет од 56 места.
Ученички/Студентски дом

Средња школа са домом ученика „Свети Трифун” – Александровац

У школској години 2015/16. Средња школа са домом ученика „Свети Трифун” – Александровац има смештајни капацитет од 56 места.
Ученички/Студентски дом

Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика – Нови Сад

У школској години 2015/16. Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић” са домом ученика – Нови Сад има смештајни капацитет од 40 (за ученике са сметњама у развоју под посебним условима) места.
Ученички/Студентски дом

Дом за децу „Јефимија” – Крушевац

У школској години 2015/16. Дом за децу „Јефимија” – Крушевац има смештајни капацитет од 55 места.
Ученички/Студентски домКрушевац

Дом за децу и омладину „Петар Радовановић” – Ужице

У школској години 2015/16. Дом за децу и омладину „Петар Радовановић” – Ужице има смештајни капацитет од 265 места.
Ученички/Студентски дом

Дом за децу и омладину „Станко Пауновић” – Неготин

У школској години 2015/16. Дом за децу и омладину „Станко Пауновић” – Неготин има смештајни капацитет од 40 (+ 10 студената) места.
Ученички/Студентски дом

Студентски центар „Приштина” – Косовска Митровица

У школској години 2015/16. Студентски центар „Приштина” – Косовска Митровица има смештајни капацитет од 64 места.
Ученички/Студентски дом

Студентски центар „Бор” – Бор

У школској години 2015/16. Студентски центар „Бор” – Бор има смештајни капацитет од 54 места.
Ученички/Студентски домБор

Техничка школа са домом ученика – Апатин

У школској години 2015/16. Техничка школа са домом ученика – Апатин има смештајни капацитет од 100 места.
Ученички/Студентски домАпатин